Om Ølve på Egge Bryggeri

Ølve på Egge Bryggeri AS ble stiftet i 2005 av Magne Bjerkem i Steinkjer. Han solgte bryggeriet videre i 2007. Bryggeriet er i dag lokalisert på gården Vester Elnan i Sør-Beitstad 12 km vest for Steinkjer
Det brygges øl på tradisjonelt vis og lokal historie ligger til grunn for navnevalg på ølsortene.

Historien rundt Ølve

Vårt navnevalg og profilering tar utgangspunkt i det gamle høvdingsetet Egge I Steinkjer. I vikingetid var Egge et av de mektigste høvdingsetene i landet, og bondehæren i slaget på Stiklestad ble ledet av folkene på Egge. Ølve var i tillegg til høvding på Egge også hovgode(leder) av blotet på Mære.
Ølve giftet seg med Sigrid, søster til Tore Hund, fra Bjarkøy i Troms. I 1021 ble Ølve drept av Olav Digres soldater i forbindelse med bloting på Mære. I tillegg drepte han også to av guttene til Sigrid og Ølve. Etter at Ølve ble drept giftet Sigrid seg med Kalv Arneson fra Møre. Ved slaget på Stiklestad ble Olav drept av nettopp Kalv Arneson og Tore Etter dette ble Olav bedre kjent som Olav den Hellige, eller Helgenkongen.
Vi presenterer en liten historie på alle våre etiketter som knytter ølene opp til historien.